Privacy Policy

Uitgeverij Talenland voor onderzoek en publicaties van talen, S. L, die vanaf nu DE VERANTWOORDELIJKE,wordt genoemd,  is degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker en informeert u dat deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de verordening (UE) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, waarvoor de volgende informatie over het gebruik wordt verstrekt:

Doel van het gebruik: onderhouden van een commerciële relatie met de gebruiker. De geplande activiteiten voor het gebruik van deze gegevens zijn:

  • Het versturen van commerciële advertentiecommunicatie via e-mail, social media of enige andere elektronische of fysieke manieren, nu of in de toekomst, die commerciële communicatie mogelijk maken. Deze mededelingen worden gedaan door DE VERANTWOORDELIJKE en zijn gerelateerd aan zijn producten en diensten, of aan zijn medewerkers of leveranciers waarmee hij een overeenkomst voor een aanbieding heeft bereikt.  In dit geval hebben derden nooit toegang tot persoonlijke gegevens.
  • Het realiseren van statistische onderzoeken.
  • Het verwerken van orders, aanvragen of elk type verzoek dat door de gebruiker wordt gedaan via de mogelijkheden tot contact die beschikbaar zijn gesteld.
  • Het versturen van de nieuwsbrief.

Criteria voor het behoud van de gegevens: deze worden bewaard zolang er een wederzijds belang is voor het behouden van het doel van gebruik. En wanneer deze gegevens voor dit doel niet langer nodig zijn, zullen ze worden verwijderd met adequate beveiligingsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging van de gegevens te garanderen.

Communicatie van de gegevens: de gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van onze groep uitgeverijen en met uitzondering van wettelijke verplichtingen.

Rechten voor de Gebruiker:

  • Het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
  • Recht op toegang tot, rectificatie, overdragen en verwijderen van uw gegevens en op de beperking van verzet tegen het gebruik hiervan
  • Het recht om een vordering in te dienen bij de rechtbank als het gebruik van de gegevens niet voldoet aan de huidige voorschriften.

Contactgegevens i.v.m. het uitoefenen van uw rechten:

Uitgeverij Talenland
The Office Operators Amsterdam Centrum UP Office Building
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
+31 636 080 260
[email protected]
[email protected]

VERPLICHTE  OF OPTIONELE AARD VAN DE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER
De Gebruiker, die door de overeenkomstige vakken te markeren en gegevens in te vullen in de velden, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, accepteert uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat deze gegevens nodig zijn om de aanvraag te verwerken. Vervolgens is het invullen van de rest van de gegevens op vrijwillige basis.  De Gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan DE VERANTWOORDELIJKE worden verstrekt naar waarheid zijn ingevuld en zijn/haar verantwoordelijkheid neemt voor het communiceren van elke wijziging daarvan.

DE VERANTWOORDELIJKE informeert en garandeert de gebruiker uitdrukkelijk dat de persoonlijke gegevens in geen geval worden overgedragen aan derden, en dat wanneer zij enige vorm van overdracht van persoonlijke gegevens doen, de uitdrukkelijke, en ondubbelzinnige toestemming van de Gebruiker vooraf zal worden gevraagd. Alle via de website gevraagde gegevens zijn verplicht, omdat ze noodzakelijk zijn voor het leveren van een optimale service aan de Gebruiker. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, kan niet worden gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig op zijn/haar behoeften kunnen worden afgestemd.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Dat in overeenstemming met de bepalingen in de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, DE VERANTWOORDELIJKE voldoet aan alle bepalingen van de GDPR-voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens en met name de regels beschreven in artikel 5 van de GDPR, waardoor zij op een wettige, trouwe en transparante manier worden gebruikt met betrekking tot de belanghebbende en dat er adequaat, relevant en beperkt wordt omgegaan met de gegevens die nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt.

DE VERANTWOORDELIJKE garandeert dat hij passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen van de GDPR toe te passen om de rechten en vrijheden van de Gebruiker te beschermen en heeft hem/haar de juiste informatie verstrekt om deze uit te oefenen.