Rencontre FLE Madrid 2017

FLE Rencontre studiedag

Het elfde Rencontre FLE zal niet zoals de eerdere edities in Barcelona, maar in Madrid plaatsvinden. Het thema dit jaar is vernieuwingen, dit heeft zowel betrekking op het onderwijs zelf als technische vernieuwingen die hierbij een faciliterende rol spelen. Nouveau décor, nouvelle formule ! Niet alleen de locatie, maar ook de opzet zal dit jaar…

Read more